Apie

Partnerių tarptautinėmS MTEPI iniciatyvoms, skirtoms inovatyvioms technologijoms kurti ir taikyti žiedinės ekonomikos srityje, paieška

 

                 UAB „Recaidus“ specializuojasi skirtingų atliekų (dažų, klijų, hermetikų ir lako atliekų, įvairių dumblų, tepalų, aušinimo skysčių atliekų, užterštų pakuočių ir panaudotų sorbentų) tvarkyme. Taip pat visų kitų pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkyme, aplinkosauginių avarijų likvidavime, visų tipų valymo įrenginių aptarnavime. Pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas žiedinei ekonomikai, todėl yra būtini inovatyviausi sprendimai bei naujausios technologijos, kurios yra naudojamos medžiagų perdirbimui. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, kurti rinkos poreikius atitinkančius sprendimus ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

            Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Projekto metu planuojama dalyvauti 4-iuose renginiuose.  Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020; Eureka; Eurostars ir pan.).

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Finansavimo suma – 9 979,50 Eur.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Projekto vykdytojas:

UAB „Recaidus”


IMG_2631

Susisiekime – +37062287878

Kontaktai ir rekvizitai >

Kitos paslaugos >

UAB „Recaidus“ 2013 m. įsteigta įmonė, veikianti Europos ekonominėje erdvėje. Pagrindinės įmonės teikiamos paslaugos yra:

Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas


290bf35155755bd5216f242e70488ff1 (1)

Nekilnojamasis turtas


adgsfh

Teisinės paslaugos


e71df9a69eebf862ea9c26aa1fbadb60

UAB „Recaidus“ specializuojasi skirtingų atliekų (dažų, klijų, hermetikų ir lako atliekų, įvairių dumblų, tepalų,aušinimo skysčių atliekų, užterštų pakuočių ir panaudotų sorbentų) tvarkyme. Taip pat visų kitų pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkyme, aplinkosauginių avarijų likvidavime, visų tipų valymo įrenginių aptarnavime. Pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas žiedinei ekonomikai, todėl yra būtini inovatyviausi sprendimai bei naujausios technologijos, kurios yra naudojamos medžiagų perdirbimui. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, kurti rinkos poreikius atitinkančius sprendimus ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes. Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. Projekto metu planuojama dalyvauti 4-iuose renginiuose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020; Eureka; Eurostars ir pan.).
Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks sutarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Susisiekime – +37062287878

Kontaktai ir rekvizitai >

Kitos paslaugos >

Web sprendimas – Wegg.lt