ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atliekų tvarkymo veiklai vykdyti UAB „Recaidus“ yra įgijusi Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 001058 bei yra registruotaAtliekų tvarkytojų valstybės registere (ATVR) adresu: https://atvr.am.lt/, ATVR kodas šiame registre:  REOBJ0014532Aplinkos apsaugos srityje įmonė turi kvalifikuotus specialistus, įgijusius kvalifikacijos pažymėjimus, suteikiančius teisę tokius darbus vykdyti ir vadovauti tokiems darbams. UAB „Recaidus“ pagrindinai specializuojasi šių atliekų tvarkyme: dažų, klijų, hermetikų ir lako atliekos, įvairių dumblų, tepalų, aušinimo skysčių atliekos, užteršta pakuotė ir panaudoti sorbentai ir kt. Esant būtinybei atliekų paėmimą įmonė gali organizuoti per tris darbo dienas, apmokėjimo terminas už paslaugas – iki 30 dienų. Atliekų paėmimas vykdomas savo transportu išrašant ir sutvarkant visus dokumentus, kaip to reikalauja Atliekų tvarkymo įstatymas ir taisyklės. Pagrindiniai UAB „Recaidus“ klientai yra Lietuvoje veikiančios medžio apdirbimo pramonės įmonės, spaustuvės, autoservisai, statybos įmonės ir pan. 

Web sprendimas - Wegg.lt